BESIKTNINGAR INOM JÄRNVÄGSBRANSCHEN; SÄKERHETSBESIKTNING, UNDERHÅLLSBESIKTNING OCH IBRUKTAGANDEBESIKTNING.

 

Vi utför alla typer av konsulttjänster riktade åt järnvägsbranschen.

Några exempel på vad vi kan hjälpa till med är:

 
 • Besiktningsman bana
 • OFP-tekniker
 • Arbetsledare
 • Projektledare
 • Bantekniker
 • Utredare
 • BIS-uppdateringar
 • Olycksplatsansvarig (OPA) och faktainsamlare
 • Tillsyningsman A/E/L-skydd samt vägvakt
 • Elarbetsansvarig spårarbeten
 • SoS-ledare
 • SoS-planerare
 • Begäran om tider i BAP och BUP (TRANS)

Mårten Wigh
Tel: +46 (0)72-500 99 37
E-post: marten@wightrack.se

Wigh Track Consulting AB
Tränggatan 20
582 28 Linköping
Sverige