BESIKTNINGAR INOM JÄRNVÄGSBRANSCHEN; SÄKERHETSBESIKTNING, UNDERHÅLLSBESIKTNING OCH IBRUKTAGANDEBESIKTNING.

Några av våra återkommande kunder är: 

 
  • Strukton Rail AB 
  • Infratek Sverige AB
  • VR-Track Sverige AB
  • BDX Företagen AB 

 

Mårten Wigh
Tel: +46 (0)72-500 99 37
E-post: marten@wightrack.se

Wigh Track Consulting AB
Tränggatan 20
582 28 Linköping
Sverige