BESIKTNINGAR INOM JÄRNVÄGSBRANSCHEN; SÄKERHETSBESIKTNING, UNDERHÅLLSBESIKTNING OCH IBRUKTAGANDEBESIKTNING.

Vi är ett konsultföretag inriktat mot järnvägsbranschen som erbjuder alla typer av besiktningar, projektledning, arbetsledning, utredning av olyckor i spårtrafiken samt mycket mer.

Välkommen att kontakta oss! 

Mårten Wigh
Tel: +46 (0)72-500 99 37
E-post: marten@wightrack.se

Wigh Track Consulting AB
Tränggatan 20
582 28 Linköping
Sverige

Namn

 

Adress

 
E-post *  

Postnummer

 
Telefon  

Ort

 
Meddelande 
 
Observera! Fält markerade med en stjärna  *  är obligatoriska!