BESIKTNINGAR INOM JÄRNVÄGSBRANSCHEN; SÄKERHETSBESIKTNING, UNDERHÅLLSBESIKTNING OCH IBRUKTAGANDEBESIKTNING.

Wigh Track Consulting AB är ett företag som erbjuder tjänster inom besiktning och provning av järnvägar så att de uppfyller av Trafikverket ställda krav på säkerhet. Vi utför säkerhetsbesiktning, underhållsbesiktning och ibruktagandebesiktning samt oförstörande provning (OFP) inom metoderna ultraljud (UT) och penetrant (PT).

 
 

I företaget finns även kompetens för uppdrag inom projektledning, arbetsledning och utredning av olyckor i spårtrafik. Mycket god kompetens finns i många av Trafikverkets system så som BIS, BESSY, IDA, EMIL, TRANS, OPTRAM etc. Se mer av vad jag kan erbjuda under tjänster.

 

Vi vänder oss till entreprenörer, Trafikverket, kommuner och privata aktörer som äger järnvägsspår eller ansvarar för drift och underhåll av dem.

 

WIGH TRACK CONSULTING AB UTFÖR ARBETEN I HELA LANDET.

Mårten Wigh
Tel: +46 (0)72-500 99 37
E-post: marten@wightrack.se

Wigh Track Consulting AB
Tränggatan 20
582 28 Linköping
Sverige